Ngày 15/09/2019, Ban Giám hiệu Trường THCS và THPT Phú Tân phối hợp cùng với Ban Đại diện Cha mẹ học sinh trường tổ chức Hội nghị Cha mẹ học sinh ...